ZOSTAŃ INWESTOREM

Golden Lions Houses

Kolorowe rentowne pakiety inwestycyjne w nieruchomościach są dostępne w różnych wariantach, z możliwością wyboru w zależności od preferencji i poziomu ryzyka inwestora. Każdy kolor reprezentuje inny poziom dochodowości, z czego kolory biały, szary, niebieski, czarny i czerwony mają odpowiednio 1, 2, 3, 4 i 5 stopniową skalę wskaźników rentowności.

Pakiet inwestycyjny o kolorze białym oferuje potencjalny zwrot na poziomie 1 rok – 20%. Jest to najbardziej bezpieczna opcja, której celem jest minimalizowanie ryzyka inwestora. Dzięki temu inwestujący może spodziewać się stabilnych, choć przeciętnych dochodów z tytułu wynajmu nieruchomości.

Natomiast pakiet szary o wartości 30% na 2 lata oferuje nieco wyższy wskaźnik rentowności. Oznacza to, że inwestor może liczyć na wyższy potencjalny zwrot z tej inwestycji w nieruchomości. Jednak ta opcja wiąże się również z pewnym stopniem ryzyka.

Kolor niebieski reprezentuje pakiet o wskaźniku rentowności wynoszącym 40% na 3 lata. Oznacza to, że potencjalny zwrot z inwestycji będzie jeszcze wyższy niż w przypadku pakietów białego i szarego. Inwestorzy zainteresowani większymi korzyściami przy większym ryzyku mogą wybrać ten pakiet.

Czarny pakiet inwestycyjny to opcja o wskaźniku rentowności wynoszącym 50% na 4 lata. Oferuje on jeszcze większe perspektywy dochodowości, ale wiąże się z większym ryzykiem. Inwestorzy z wyższym poziomem tolerancji na ryzyko mogą zdecydować się na ten pakiet.

Najbardziej wysoką dochodowość, o potencjalnym zwrocie na poziomie 60% na 5 lat, zapewnia pakiet o czerwonym kolorze. Oznacza to najwyższy poziom rentowności, ale również najwyższe ryzyko inwestycyjne. Ten pakiet z pewnością przyciągnie inwestorów, którzy szukają bardzo wysokich zysków.

Wszystkie te kolorowe rentowne pakiety inwestycyjne w nieruchomości oferują różne poziomy dochodowości i ryzyka. Wybór odpowiedniego pakietu zależy od preferencji i tolerancji ryzyka inwestora. Dodatkowo inwestor może wykupic pakiet „bezpieczenstwo” za dodatkową oplatą, aby zabezpieczyć się przed stratą. Kwota należna inwestorowi jest wypłacana po zakonczeniu czasu trwania danego pakietu.


Compare listings

Porównaj
Skip to content